OMRÅDE

Ådalsvollburet

Vår eldste bygning er dette stabburet som trolig ble oppført ved Sulstua på 1600-tallet.

Kommer fra: Ådalsvollen (tollstasjon), men flyttet dit fra Sulstua.
Alder: Usikker, 1600-tall.
Til museet: 1928

Buret er sannsynligvis den eldste bygningen museet eier. Det er laftet av furutømmer (sekskantlaft) i to etasjer, laftet står på trepåler og taket er dekt med torv.

Trolig har huset stått på Sulstua da gården lå nede ved elva (Inna). I tømmerstokkene finnes det flere hull etter geværkuler og det er funnet tre blykuler av forskjellig størrelse i veggene. Disse kan være merker fra ufredstider, men andre forklaringer er også mulige.

Bygningen ble først oppført på Verdølatun i 1928. Verdølatun var den første tomta til Verdal museum og lå ved Bakketun. Da museet ble flyttet til Stiklestad, var dette den første bygningen som kom på plass, oppsatt i 1951-52.

Tømmeret er påkjent av vær og vind, så bygningen er kledd med utvendig panel for å beskytte de originale delene.

Buret var blant annet oppbevaringsplass for korn, mat og klær i eldre tid. Vi vet ikke presist hvordan dette buret ble brukt.

 

Håvard Stuberg forteller om spennende funn i Ådalsvollburet.