OMRÅDE

Bakeri og krambu

Bygning fra Garnes i Inndalen i Verdal som rommer bakeri, krambu og vedskjul. Oppført ca 1890.

Kommer fra: Garnes i Inndalen i Verdal.
Alder: Fra ca. 1890.
Til museet: 1983.

Bygningen er knapt 10 m lang og vel 6 m brei. Den er satt på gråsteinsmur, og taket er tekt med skifer fra Spjellberget i Sul. Det er tre rom, et bakeri på 24 m², ei krambu som er like stor og et vedskjul på 6 m².

Bakeriet og krambua er bygd av laftet tømmer (gran), mens tilbygget (vedskjulet) er oppsatt av reisverk. Bakerovnen er murt av bruddstein, delvis også av teglstein. Selve ovnsrommet er hvelvmurt av ildfast stein, og den har et trekksystem med tre kanaler.

Bygningen vart oppsatt av Nils Garnes som dreiv handels- og skysstasjon på gården fra 1860-åra og fram til han døde like etter 1900.

Handel og baking i bygningen ble drevet fram til ca. 1930, etter den tid ble bakeriet brukt en del under krigen. Vi vet også at krambua ble brukt som tørkhus under krigen. Etterpå er bygningen brukt en del som masstu og lager.

Fra gammelt av bakte kvinnene det som var nødvendig på gårdene, og folk handlet på markeder eller hos kramkarer som reiste rundt i bygdene. Denne bygningen er et eksempel på noe nytt: samfunnet ble mer spesialisert når det oppstod et bakeri og handelen foregikk i et rom som ikke var tenkt til noe annet. Det er typisk at behovet for denne spesialiseringen oppstod ved en gammel og viktig ferdselsåre mellom Trøndelag og Jemtland.