OMRÅDE

Gjersinghuset

Våningshus fra tettbebyggelsen på Tinden på Verdalsøra. Oppført ca 1850.

Kommer fra: Tinden på Verdalsøra.
Alder: Fra ca. 1850.
Til museet: 2007.

Våningshuset er på 66 m² grunnflate i 1,5 etasjer. Det er bygd av laftet tømmer, senere er det bordkledd utvendig, vi vet ikke nøyaktig når det skjedde. Funn innvendig (dekor) tyder på at huset opprinnelig er fra 1700-tallet. Taket er tekt med sementstein på opprinnelig spontak.

Gjersinghuset kommer fra tettbebyggelsa på Verdalsøra, og det er første bygningen på museet derifra. Huset kan representere strandsitterne som bodde på Øra. De var fjordfiskere, tømmerfløytere, sagbruksarbeidere eller de kunne drive med forskjellige slags håndverk.

Det vil si at de var et mindretall som levde utenfor eller i utkanten av bondesamfunnet som preget bygda og distriktet ellers. Men denne samfunnsgruppa på slutten av 1800-tallet pekte også framover mot vårt samfunn der primærnæringene betyr mindre, og folk samler seg i byer og tettsteder.