OMRÅDE

Jamtløene

Jamtløene er to høybuer fra Hålland ort ved Ristafallet i Jemtland.

Kommer fra: Hålland ort ved Ristafallet i Jemtland, mellom Åre og Järpen.
Alder: Usikker.
Til museet: 1988.

Dette er to høybuer som ble brukt til å lagre høy i utmarka. De er luftige så høyet holder seg tørt om vinteren. Slike høybuer var også lette å ta ned og flytte når det var behov for det. Utvendige mål på begge to er 4×4,5 m.

Det spesielle med disse to husene er luslaftet som var en rask og enkel byggemåte. De brukte litt grovt tømmer i omfaret, og stokkene ble så vidt felt ned i hverandre i novene, nok til at de lå rolig. Da var det åpninger mellom stokkene, og disse åpningen ble fylt med lange, tynne stranger for å få veggen tett. Det er disse tynne strangene som kalles lus.

Luslaftet har vært mer brukt i Jemtland enn i Trøndelag. Vi kjenner det så vidt fra Verdal og Snåsa, men i Lierne har det vært stor utbredelse. Ellers ser det ut til at høystakker har vært mer brukt enn høybuer i utmarka på Innherred.