OMRÅDE

Jernvinneanlegget

Rekonstruksjon av jernvinneanlegg med to slags blesterovner.

Anlegget er et forsøk på rekonstruksjon av et gammelt jernvinneanlegg. Det består av to slags blesterovner, Evenstadtypen og jernalderovnen.

Evenstadovnen var oppsatt i 1989, det samme gjelder kvilbua med ildsted og benker og redskapshuset (malmbua). Mønsteret til alt dette er tatt fra Ole Evenstads verk ”Fra myrmalm til jern og staal”, opprinnelig skrevet i 1790. Ole Evenstad beskrev en metode for framstilling av jern som ble tatt i bruk like etter svartedauden i 1350. Det er en annen metode enn den som ble brukt i vikingtid og høgmiddelalder.

Jernalderovnen ble bygd i 2004. Ovntypen stammer fra eldre jernalder. Det var Ivar Berre fra Skogn som ledet arbeidet da begge ovnene ble konstruert.