OMRÅDE

Levringslåven

Låve fra gården Levring på Inndalen i Verdal. Oppført rundt 1820.

Kommer fra: Levring (gård i Inndalen i Verdal)
Alder: Fra ca. 1820
Til museet: Innkjøpt 1938, nedrevet (på Levring) 1945 og oppsatt på museet i 1952-53.

Låven er oppsatt av laftet grantømmer lagt på gråsteinsmur. Taket er dekt med torv. Bygningen har to etasjer med tre rom i hver etasje. Rommet lengst mot nord i førsteetasjen fungerte opprinnelig som stall.

I 1960-årene ble det montert et kjørehjul i sørdelen av førsteetasjen. Det ble koblet til ei gammel treske i andre høgda, og drivkraften var i første omgang en liten motor. Det ble opprinnelig drevet med hestevandring, og på 1970-tallet kom hestevandringen på plass igjen. Kjørehjulet kom fra Jøsås, en av nabogårdene til Levring.

Låven var i første rekke et hus der de oppbevarte utresket korn, ofte i flere stål, dessuten foregikk treskinga der. I stålet var kornbandene låddå, noe som vil si at de var satt tett i tett. Når de låddå bygg, betydde det å sette kornbandene aks mot aks. En slik låve med tre rom var svært vanlig, kornstålene var gjerne på endene og treskerommet i midten. Fra gammelt av var det helst dette rommet som ble kalt låve.