OMRÅDE

Moksneslåna

Trønderlån fra gården Stiklestad midtre, oppført i 1850-åra av familien Moksnes.

Kommer fra: Midtre Stiklestad
Alder: Bygd i 1850-åra
Til museet: 1987

Denne bygningen er ei trønderlån, laftet av tømmer som er bordkledd utenpå. På taket er det lagt skifer (altaskifer). Den har to etasjer med en romslig kvist i tillegg. Grunnflata er 22,5 x 6,5 m, dvs. knapt 150 m².

Låna er typisk for trønderlåner som ble bygd på midten av 1800-tallet, lang og smal. Hovedinngangen er litt til høyre for midten av bygningen. Inne i kjøkkenet var det opprinnelig grue. Inngangspartiet og eksteriøret ellers, i empirestil, står fremdeles slik som bygningen framstod på 1800-tallet.

Da bygningen ble satt opp på museet, ble det laget full kjeller. Den er senere brukt til utstillinger, verksted og lager.

Når bygningen normalt blir kalt Moksneslåna i stedet for Stiklestadlåna, har det sammenheng med at familien Moksnes bodde på midtre Stiklestad da huset ble kjøpt.