OMRÅDE

Snekkarstuggu

Masstu og snekkerverksted, trolig oppført tidlig 1800-tall på gården Rønningen i Ulvilla i Verdal..

Kommer fra: Rønningen i Ulvilla i Verdal.
Alder: Usikker, tidlig 1800-tall?
Til museet: 1978.

Bygningen er laftet av grantømmer, satt på gråsteinsmur og taket er tekt med torv. Opprinnelig har det vært spontak. Stuggu er kvadratisk med ytre mål på ca. 4,4×4,4 m.

Bygningen ble brukt til masstu og snekkerverksted på gården Rønningen i Ulvilla, men ble flytta til museet for å ha et hus til utstilling av snekkerverktøy. Da huset ble oppsatt, måtte det lages nye vindusrammer, men det gamle glasset vart innsatt. Nå inneholder bygningen blant annet utstyr etter den kjente stolmakeren Jon Helmo.

Opprinnelig var det bare grue til fyringssted, men det ble satt inn en støpejernsovn i 1992, samtidig ble pipa utbedra med stålrør etter et branntilløp. Taket ble omlagt i 2003.

 

Museumshåndverker Kai Johansen gir tips til spikkeaktiviteter i Snekkerstua på Stiklestad: