OMRÅDE

Strådalssaga

Rekonstruksjon av ei gammel gårdssag i Strådalen i Vera i Verdal.

Saga er bygd etter en modell av ei gammel gårdssag som stod i Strådalen i Vera i Verdal. Fjellbonden Per Ward huska saga godt og bygde en modell av den etter at han flytta til Stiklestad først på 1990-tallet. Modellen var ferdig i 1996.

Modellen vart så grunnlaget for oppføringa av saga som skjedde fra 2002 til 2005.  I Strådalen var det vasskraft nok til at saga kunne drives med det. Slik er det ikke her, så det er satt inn en motor for at saga kan brukes. Ellers er bygning, sagbenk osv. i samsvar med modellen som Per Ward bygde. Han kunne også gi råd under oppføringa.