OMRÅDE

Telthuset

To telthus bygd for Nordenfjeldske dragonregiment i Verdal og Levanger. Flyttet til Rinnleiret i 1881.

Kommer fra: Rinnleiret.
Alder: 1881 (Rinnleiret), men opprinnelig fra 1700-tallet.
Til museet: 1989

Huset består av to gamle telthus, opprinnelig bygd for Nordenfjeldske dragonregiment. Det ene vart bygd i 1753 ved den gamle prestegården i Verdal, Øgla, det andre vart satt opp på Moan i Levanger.

Begge telthusa var oppført av lafta tømmer. Da de vart flytta siste gangen og satt opp på Rinnleiret i 1881, vart de knytt sammen med reisverk i midten. Bygningen vart da også satt på høge steinpåler så det var mulig å komme under med vogner for å lesse fra luker i golvet.

Telthus var militære depot, de vart brukt til lagring av det som ikke var personlig utstyr for soldatene. Derfor var de også helst plassert ved de militære eksisplassene.

Bygningen er vel 25 m lang, 6,6 m brei og har tre etasjer. I dag brukes telthuset til utstillinger, i første etasje er det er veghistorisk utstilling mens andre og tredje etasje er brukt til utstillinger om det som hendte under andre verdenskrig i bygda og distriktet.

Grunnet vedlikehold er utstillingen midlertidig stengt