Ildens magi

Ilden, lyset og varmen samler oss og fasinerer oss og har til alle tider vært livsviktig for alle folk. Men en gang var ilden vill. Men hvordan klarte folk å temme ilden?

Bilde6

Gjennom gjenstander, fortellinger og elevenes egen utprøving finner vi ut mer om ildens magi gjennom tusenvis av år i flere kulturer.

Vi starter opplegget innendørs. Vi legger ut skinn i en sirkel som elevene kan sitte på. Sirkelen av mennesker rundt bålet har til alle tider i hele verden vært et samlingspunkt for gode historier, undring og kunnskapsutveksling.

Vi har med en tidslinje med gjenstander knyttet til ild og lys, som vi legger ut på gulvet. Sammen med elevene undrer vi oss på hva gjenstandene er brukt til og hvor de hører til på tidslinja. Noen gjenstander er kopier, men noen er også originale gjenstander fra museumsmagasinet. På denne måten visualiseres den historiske utviklinga for elevene på en annen måte enn de er vant til.

Myter og legender, men også historier fra virkeligheten er med på å formidle ildens magi. Gjennom slike historier knyttes sammenhengen mellom materiell og immateriell kulturarv, mellom de fysiske gjenstandene, kunnskapen om hvordan de ble brukt og historiene rundt dem.

I den andre delen av opplegget er vi ute. Klassen blir delt i tre, og formidlerne demonstrerer opptenning med gamle og nye teknikker, som friksjonsvarme, magnesiumstav, flint og fyrstål som var vanlig helt fra vikingtid og helt frem til 1800-tallet. Elevene får også prøve teknikkene selv.

Praktisk informasjon:

Ildens magi er en turneproduksjon for den kulturelle skolesekken innen området Kulturarv. Det er en egenproduksjon av Stiklestad nasjonale kultursenter. Målgruppen er 5-7. trinn. Varighet 1 time og 30 minutter.

For mer informasjon

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
TLF : 74 04 42 00
E-post: [email protected]