Mitt valg? 1000 år med dilemmaer

Kjernen i «Mitt valg? 1000 år med dilemmaer» er valgene vi tar i livet, hvorfor vi tar dem og hvilke konsekvenser de får. Dette er en digital produksjon

Hovedbilde

Kjernen i «Mitt valg? 1000 år med dilemmaer» er valgene vi tar i livet, hvorfor vi tar dem og hvilke konsekvenser de får. Vi bruker Stiklestads tusenårige historie som inngang til å vise at folk alltid har møtt dilemmaer med mulig store konsekvenser. Målet er å skape samtale og refleksjon rundt følgende: for å forstå andre menneskers valg må du sette deg inn i deres livssituasjon.

Den digitale produksjonen presenterer tre ungdommer med ulike dilemmaer fra 1025, 1880 og 2020. Dilemmaene har ikke en åpenbar løsning, slik at elevene samtaler om hva de synes disse personene skal gjøre. Elevene skal til slutt tenke på dilemma i eget liv. Læreren leder samtalene mellom filmene. 

Denne DKS-produksjonen tar utgangspunkt i museet vårt på Stiklestad og er laget i samarbeid med Verdalsøra ungdomsskole, Inderøy videregående skole, Camerat AS og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

SNK er et museum med sterkt fokus på samtidsrelevans og samfunnsdialog. Med dialog mener vi både dialog om samfunnet vi lever i og med de menneskene vi møter. Våre DKS-produksjoner skal ikke preges av enveiskommunikasjon, men fokusere på verdien av samtaler og delte refleksjoner. Et nøkkelbegrep for denne tekningen er demokratilæring. Det samme tankegodset er også viktig i Fagfornyelsen. Produksjonen har sterkt fokus på samtale i grupper. Disse samtalene vil også innebære deling av egne erfaringer og refleksjoner.

I produksjonens hoveddel møter elevene tre personer fra tre ulike perioder med tre ulike dilemmaer. Elevenes rolle er som venner/rådgivere og de skal komme med en anbefaling med utgangspunkt i hva de vet om perioden og personen det gjelder, samt hva de selv ville ha gjort. Bolken starter med en introduksjonsfilm med en formidler fra SNK. Deretter følger presentasjoner av de ulike dilemmaene, gruppesamtaler og en gjennomgang i plenum hvor hver gruppe oppfordres til å dele sine tanker.

Elevenes samtaler skal ta utgangspunkt i to momenter: 1) En innledende film hvor elevene møter personen som trenger råd og 2) Et tankekart som viser noen av de spørsmålene man kan se for seg at fyller denne personens hode når han eller hun prøver å ta sitt valg.

I andre del av Mitt valg? skal elevene jobbe med temaet dilemmaer i eget liv. Bolken starter med en video hvor vår formidler forteller at vi nå skal gå fra å prøve å forstå og gi råd til andres valg til å snakke om våre egne.

Lenke til filmene og passord sendes per e-post til de skolene som har fått tildelt produksjonen.

For mer informasjon

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
TLF : 74 04 42 00
E-post: [email protected]