Samfunnet og fortidens fortellinger

I undervisningstilbudet «Samfunnet og fortidens fortellinger» ser vi på historien, og hvordan den har påvirket oss. Historie er mye mer enn fortellingene om det som skjedde før. Historie er og har alltid vært en viktig samfunnsformende kraft.

admin-ajax

Stiklestad har i tusen år hatt en sentral plass i norgeshistorien. Olavs fall i slaget på Stiklestad i 1030 har formet Norge, både realhistorisk og symbolsk. Gjennom årene har ulike grupper og personer, inkludert høyreekstreme, brukt Stiklestad og olavshistorien som et politisk verktøy. I snart 1000 år har Stiklestad vært et møtepunkt, og med dette som utgangspunkt ser vi nærmere på historiens samfunnsrolle.

Fra 1934 -1944 hadde Nasjonal Samling årlige samlinger på Stiklestad, og bygget på Olavshaugen et av 3 store NS-anlegg i landet. De overordnede spørsmålene vi jobber med er: Hvilken makt har potensielt fortidens fortellinger? Hvilken kraft ligger det i å bestemme hvilke historier som fortelles og hvordan? Og hvordan kan kunnskap om historiebruk hjelpe oss med å forstå dagens samfunn?

Skoleklasser fra hele landet legger turen til Stiklestad Nasjonale Kultursenter for å oppleve en skoletur utenom det vanlige. Klassen bor på Scandic Stiklestad som er bygget som en integrert del av kulturhuset, hvor vi har 57 overnattingsrom. Her kan man utforske historien sammen med våre formidlere. Dette pedagogiske tilbudet, varer ca. 2-3 timer.