Talerstolen 2023

Stiklestad har vært en arena for meningsbrytninger i snart tusen år. Talerstolen Stiklestad gir denne arven et nåtidig innhold gjennom å invitere et bredt spekter av samfunnsstemmer til å rette søkelys mot viktige temaer i fortid, samtid og fremtid. Slik skal Stiklestad videreutvikles som en viktig arena for samfunnsdialog frem mot Nasjonaljubileet i 2030

Åpning av olsokutstilling 2023

Åpning av Olsokutstillingen 2023

Offisiell åpning ved sametingsråd Maja Kristine Jåma.

Máret Ánne Sara er en av Saepmies og Norges fremste kunstnere. Hun har utmerket seg gjennom sitt sterke samfunnsengasjement.

Les mer om Årets olsokkunstner her

25. juli kl. 18.00 i konferansessalen
Gratis

kraft, kultur kamp

Kraft, kultur og kamp – en samtale med utgangspunkt i Olsokutstillingen 2023
Med Olsokkunstner Máret Ánne Sara og sametingsråd Maja Kristine Jåma.
Auditoriet. Gratis

25. juli kl. 19.00 i Auditoriet
Gratis

Stiklestadprofil

Kraften i Nasjonaljubileet og den store samtalen om Norge

I et år hvor Olsokdagenes tema er KRAFT og Nasjonaljubileet 2030 har fått forsterket nasjonal forankring, er det en stor glede å offentliggjøre at kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum er årets Stiklestadprofil!

Kirkerådslederen er øverste folkevalgte leder i Den norske kirke. Raaum har fylt denne rollen siden 2016. Hun representerer organisasjonen Åpen folkekirke, som jobber for å fremme menneskeverd og motarbeide diskriminering.

Raaum har som kirkerådsleder markert seg som en sterk og modig samfunnsstemme. Hun har et sterkt fokus på kirkens samfunnsansvar, spesielt arbeidet for mangfold, likestilling og skeives rettigheter. I 2022 bidro hun til talerstolprogram­met i forbindelse med Olsokutstillingen Queer Spirit. Hun har også engasjert seg sterkt i Nasjonaljubileet 2030 og løftet frem verdien av jubileumsplattformen både for kirken spesielt og samfunnet generelt. Raaum er i tillegg generalsekretær i Norske kirkeakademier. De jobber for å styrke dialogen mellom kirken og grupper innen kultur og samfunnsliv og deler blant annet ut Brobyggerprisen til personer «som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse.»

Under Olsokdagene blir vi bedre kjent med Raaum og hennes forhold til begrepet KRAFT i Kraften i Nasjonaljubileet og den store samtalen om Norge. Her har hun blant annet invitert Barne- og familieminister Kjersti Toppe til en samtale. Toppe har ansvaret for Nasjonaljubileet 2030 på vegne av regjeringen.

Kraften i Nasjonaljubileet og den store samtalen om Norge

Foredrag og samtale med Stiklestadprofil Kristin Gunleiksrud Raaum og barne- og familieminister Kjersti Toppe

 

26. juli kl. 16.00 i Borggården
Billett: 190 / 170 / 80

veien er målet

Veien er målet

Foredrag med Thorbjørn Brandt

Thorbjørn Brandt fra Verdal var i 2009 et av landets største kombinerttalenter. 19 år gammel havnet han i en treningsulykke hvor han pådro seg alvorlige hode- og bruddskader og havnet i koma. Under mottoet «Veien er målet» har han kjempet seg tilbake. Langs veien har han blitt en ettertraktet foredragsholder gjennom å dele sin rehabiliteringshistorie til både inspirasjon og kunnskapsbygging for andre. Nå forteller han sin kraftfulle historie på Stiklestad.

27. juli kl. 16.00 i Auditoriet
Pris: 150 / 120 / 75

kraften i tilstedeværelse

Kraften i tilstedeværelse –
samisk synlighet og museenes ansvar

med Karen Espelund, Tone Elvebakk, Kai-Rune Hætta og Heidi Anett Øvergård Beistad

«Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk: den norske og den samiske.» Det sa Kong Harald V i sin åpningstale til Sametinget i 1997. Likevel har de samiske sidene av Norges historie ofte blitt utelatt og allmennkunnskapen om urbefolkningen er begrenset. Det påvirker også dagens samfunn. Hvilket ansvar har museene for å bidra til økt samisk synlighet? Hvordan bør kulturinstitusjoner jobbe med urfolkstematikk? Og kan arbeidet med kulturarv bidra positivt til den samiske befolkningens situasjon i dag?

Karen Espelund er direktør for Museene i Sør-Trøndelag og styremedlem i Norges museumsforbund. Hun har svært bred erfaring fra kulturfeltet. MiST, Museene Arven, Museet Midt og Saemien Sijte samarbeider for å styrke formidlingen av sørsamisk kultur og historie i Trøndelag.

Tone Elvebakk er ansatt ved Várdobáiki museum. Hun er veileder i duodji og har vært prosjektleder for gjenskapingen av Tore Hunds čehporis som en del av Nasjonaljubileet 2030.

Kai-Rune Hætta er nestleder ved Saemien Sijte, museet med ansvar for det sørsamiske området som strekker seg fra Saltfjellet/Rana til Elgå i Hedemark. Hætta er også leder for samisk museumslag og vararepresentant på Sametinget.

Heidi Anett Øvergård Beistad er historiker og direktør for Museene Arven, som blant annet har en satsning på samisk i historie i vikingtid i tilknytning til middelaldergården Stiklastadir

27. juli kl. 18.00 i Langhuset på Stiklastadir.
Pris: 150 / 120 / 75

bærekraft

Bærekraft, redesign og Fæbrik

med Ingrid Vik Lysne. Samarbeid med NTE.

Ingrid Vik Lysne har et brennende engasjement for gjenbruk og redesign. Hun ble først kjent da hun deltok i tv-serien Symesterskapet og Farmen. I 2020 var hun med på å grunnlegge Fæbrik, som har mål om å engasjere flere til et grønnere klesforbruk og de jobber for å bygge opp en landsomfattende sy-om-bevegelse. Lysne har gitt ut flere bøker om redesign og har en stor følgerskare på sosiale medier. Under Olsokdagene blir vi bedre kjent både med Fæbrik og med Lysnes engasjement for en mer bærekraftig livsstil. Arrangementet er et samarbeid mellom SNK/ Museene Arven og NTE.

27. juli kl. 19.00 i konferansessal
Pris: 190 / 170 / 80

kraft og krise

Kraft og krise

med Maja Kristine Jåma, Astrid Svarva og Snorre Valen. Samarbeid med Trønderdebatt.

Begrepet «kraftkrise» preger samfunnet. Hva gjør dette fenomenet med oss? Hvordan gjennomføre det grønne skiftet parallelt med at kraftbehovet øker? Hva skjer når sosial bærekraft utfordres i jakten på energikilder? Dette danner bakteppet for samtalen «Kraft og krise» hvor Snorre Valen møter Astrid Svarva og Maja Kristine Jåma. Samtalen er et samarbeid mellom SNK/ Museene Arven og Trønderdebatt.

Snorre Valen er ansvarlig redaktør i Trønderdebatt. Han er leder for Kringkastningsrådet og medlem av Ekstremismekommisjonen, samt tidligere stortingsrepresentant.

Maja Kristine Jåma er sametingsråd. Hun er sterkt engasjert i kampen mot vindkraftutbygging i sørsamiske reinbeiteområder og ble i 2021 nominert til «Årets ledestjerne» av Dagens Næringsliv.

Astrid Svarva er konserndirektør for teknologi og digitalisering i NTE. Hun har en master/sivilingeniør i energi og miljø fra NTNU og er styremedlem i Tensio AS.

28. juli kl. 15.00 i Auditoriet
Pris: 150 / 120 / 75

kraften fra nord

Kraften fra nord

Tore Hund sett i lys av kunnskapsbasert fantasi med Bergsveinn Birgisson

Tore Hund, høvding fra Bjarkøy, var en av landets rikeste og mektigste på Olav Haraldssons tid. Han gjorde seg bemerket gjennom å gå fra å være kongens lendmann til å bli hans drapsmann. Tore har ofte blitt fremstilt som den store skurken i 1030. Samtidig har enkelte hevdet at han var en helt. I Nasjonaljubileets stafett er Tore Hunds rike hovedsted i 2023. I den anledning spør Bergsvein Birgisson: hvem var egentlig høvdingen fra Bjarkøy?

Bergsvein Birgisson er forfatter med doktorgrad i norrøn filologi. I 2012 ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris for romanen Svar på brev frå Helga og i 2013 ble han nominert til Brageprisen for fagboken Den svarte vikingen. Han arbeider med manus til en tv-serie om Tore Hund.

Utstilling: Tore Hunds čehporis
Snorre Sturlason skriver at Tore Hund gikk til samene for å få laget en kofte som skulle gi ham beskyttelse i kampen mot Olav Haraldsson. Várdobáiki museum har, som en del av Tore Hunds rike 2023 og Nasjonaljubileet 2030, gjennomført et forskningsprosjekt knyttet til dette. De kom fram til at det nok heller var snakk om en čehporis, en krage. Denne er gjenskapt og vises frem i foajeen under Olsokdagene.

28. juli kl. 17.00 i Auditoriet
Pris: 150 / 120 / 75

kraften i en stemme

Olsoksamtalen 2023: Kraften i en stemme

med biskop Herborg Finnset og Elias Akselsen.
Samarbeid med Nidaros biskop.

Romanifolket, også kjent som reisende eller tater, er en av fem nasjonale minoriteter i Norge. Frem til 1980-tallet var de utsatt for omfattende og statlig finansierte overgrep med mål om total fjerning av egenartet kultur og identitet. Hvordan overlever en kultur et slikt møte med en majoritetsmakt? Hva skjer med troen når den utfordres av slike samfunnskrefter? Hvilken kraft kan musikken ha som kontinuitetsbærer i møtet med ut -slettelse? Og hva koster det å være minoritetens stemme?

Disse spørsmålene utgjør rammen for Olsoksamtalen 2023 Kraften i en stemme hvor biskop Herborg Finnset møter Elias Akselsen i Stiklestad kirke. Akselen er musiker og lekpredikant og regnes som den fremste representanten for romanifolkets musikk i Norge. Han har gitt ut en rekke plater, blitt nominert til Spellemannsprisen flere ganger og har mottatt priser som NRK P2s folkemusikkpris og Blanche Majors forsoningspris. Møtet på Stiklestad vil inneholde både samtale og sang. Olsoksamtalen er et samarbeid mellom SNK/Museene Arven og Nidaros biskop.

Utstilling: De reisendes håndverk

Teaterfoajéen. Gratis De reisende har vært en del av Norge siden 1500-tallet. I århundrer livnærte de seg av ekspertise innen blant annet produksjon og handel med metallarbeider. Utstillingen viser visper og kniver fra en trøndersk privatsamling. Den gir et verdifullt innblikk i hvordan de reisendes kunnskap var med å prege hverdagslivet til majoritetsbefolkningen. Utstillingen er produsert av Stjørdal museum Værnes som også er en del av Museene Arven.

29. juli kl. 15.00 i Stiklestad kirke
Pris: 190 / 170 / 80

kamp

Min fars kamp under og etter krigen

Jan Jørg Tomstad har jobbet 40 år i NRK og er bidragsyter til utstillingen Det snakker vi ikke om. Familiehemmeligheter etter krigen som vises på Stiklestad i sommer. Hans far Gunvald Tomstad var aktiv i motstandsarbeidet under andre verdenskrig som dobbeltagent i Nasjonal Samling. Dobbeltrollen kostet både ham og familien mye under og etter krigsårene. Jan Jørg Tomstad deler nå denne historien, for å gi en økt forståelse både av hans far og av krigens ringvirkninger og senvirkninger.

30. juli kl. 17.00 i Auditoriet
Pris: 150 / 120 / 75

pakketilbud

Pakketilbud

Tilbudet på talerstolpasset gjelder på hele talerstolprogrammet med 7 arrangement. Inkludert i dette er alle billetterte foredrag og samtaler. Kan kjøpes på nett og i resepsjonen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Billetter til hvert enkelt foredrag må hentes ut i resepsjonen.

  • Kraften i Nasjonaljubileet og den store samtalen om Norge
  • Veien er målet
  • Kraften i tilstedeværelse – samisk synlighet og museenes ansvar
  • Bærekraft, redesign og Fæbrik
  • Kraft og krise
  • Olsoksamtalen 2023: Kraften i en stemme
  • Min fars kamp under og etter krigen

27. - 31. juli
Pris: 500