UTSTILLING

Stiklestad 1030

Utstillingen er åpen hver dag fra 09:00 – 18:00.

Utstillingen «Stiklestad 1030» er vår faste utstilling som du kan oppleve i murgangen i borggården på kulturhuset. 29. juli 1030 sto Norgeshistoriens mest kjente slag på Stiklestad. Her falt vikingkongen Olav Haraldsson, mens historien om martyrkongen Olav den hellige begynte.

Arven fra Olav har påvirket det norske samfunnet i snart tusen år. Utstillingen «Stiklestad 1030» er en vandring både i Olavs samtid og det store skiftet fra norrøn religion til kristendom. Hva innebar egentlig trosskiftet? Hvorfor gjorde man opprør mot Olav? Hvilke konsekvenser fikk kongens fall på Stiklestad? Tekst, bilder, tablåer og ikke minst originalgjenstander fra Olavs egen tid lar deg komme tett på et samfunn i brytningtid og Stiklestads kjernehistorie.

Velkommen til «Stiklestad 1030».

Stiklestad 1030 | Utstilling | Stiklestad Nasjonale Kultursenter