Pride Art er årets Olsokkunstner på Stiklestad

«Fortellinger om skeiv tro, spiritualitet og meningen med livet».

“oh god I love you” av kunstneren Ronja Wangerud .

SNK og Pride Art er stolte over å endelig kunne offentliggjøre et større samarbeid i 2022. Pride Art skal fylle rollen som årets Olsokkunstner under Olsokdagene på Stiklestad 2022. Olsokutstillingen vil i tillegg bli en av flere piloter til et fremtidig nasjonalt skeivt kunst- og kultursenter.  

Møte et mangfold av stemmer

Olsokutstillingen og Årets olsokkunstner er en sentral del av kulturfestivalen Olsokdagene. Kunst har alltid vært en viktig del av olavsarven. En viktig motivasjon for at vi har en olsokkunstner er ønsket om å tilføre stadig nye tolkninger av symbolstedet Stiklestad. Et annet viktig mål er å sikre at vi er et sted hvor du møter et mangfold av stemmer, samt vårt fokus på å løfte kunstens rolle som ytring og demokratisk bærebjelke. Samfunnsdebatt og representativitet har derfor blitt et stadig viktigere aspekt i arbeidet med Olsokutstillingen.

Nasjonal markering

Valget av Olsokkunstner preges også av festivalens tema. Temaet for Olsokdagene 2022 er FRI. En viktig grunn til temavalget er Skeivt kulturår, dvs. den store, nasjonale markeringen av at det i 2022 er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Vi i SNK er opptatt av å bidra til at Skeivt kulturår skaper positiv endring for skeive i Norge, og er utrolig glade for at Pride Art takket ja til å bli årets olsokkunstner. I fellesskap vil vi utvikle en praktfull utstilling som gjør at enda flere kjenner seg hjemme på Stiklestad.

Pride Art

Den norske kunstnerorganisasjonen Pride Art, tidligere Skeive kunstnere, representerer en av verdens lengst sammenhengende tradisjoner for formidling av skeiv kunst og kultur. Organisasjonen samler over 500 skeive kunstnere og kunstfaglige ressurser med bakgrunn fra 25 ulike land. Pride Art arbeider for økt mangfold og representasjon av marginaliserte og ignorerte stemmer og perspektiver. Gjennom kunsten søker de å skape økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet, bla. ved å stimulere til holdningsendring gjennom åpenhet og det sterke verktøyet kunst utgjør i kampen mot diskriminering og fordommer. De siste årene har Pride Art bla. jobbet med å etablere et skeivt kunst- og kultursenter i Oslo. Under Skeivt kulturår samarbeider de med flere, store kunstinstitusjoner både om rådgivning og en pilotrekke for Skeivt kunst- og kultursenter. Utstillingen på Stiklestad blir Pride Arts mest ambisiøse og grensesprengende samarbeid i 2022 og den eneste piloten utenfor Oslo.

Portrett-Frederick-Nathanael

Frederick Lucius Nathanael, leder i Pride Art. Foto: K. Linnea Backe

Olsokutstillingen 2022 har arbeidstittelen «Fortellinger om skeiv tro, spiritualitet og meningen med livet.» Frederick Lucius Nathanael, leder i Pride Art, sier følgende om oppdraget som Årets olsokkunstner:

Et sjamanistisk symbol signert den samiske multimediakunstneren Gjert Rognli.

«Det er en stor opplevelse å få tildelt dette ytringsrommet på Stiklestad når skeive på utallige måter fortsatt opplever at man ikke hører til og lever i utenforskap uten speiling og bekreftelse i kulturen annet enn som kuriosa, eksotisk ettertanke og karikert underholdning. Det er virkelig spennende at det nettopp er på et så symbolsterkt sted som Stiklestad og under Olsok at fortellinger om skeiv tro skal møtes. Rollen som olsokkunstner løfter oss som en spydspiss inn i et landskap på en måte vi tror er viktig ikke bare for skeive, men for at samfunnet skal forstå seg selv som helhet.»

Olsokutstillingen 2022 blir en kollektivutstilling og prosessen med å fylle prosjektet med kunstnerisk innhold, er godt i gang. «Det unike og suksessfulle i vår måte å sikre reelt mangfold på er å utfordre tradisjonelle kriterier for hva som er god og dårlig kunst. Kunst blir skeiv når den forsøker å skape et åpent, utforskende rom som leker med, protesterer mot, utfordrer og åpner opp det oppleste og vedtatte. Vi er spente på hva som kommer frem nå som vår open call er sendt ut på kryss og tvers av Pride Arts og SNKs nettverk!» sier Nathanael i Pride Art.

Olsokutstillingen åpner 26. juli og blir stående til 31. august. Det er all grunn til å glede seg til en storslått og symbolsterk utstilling.
Vi håper mange nye og gamle besøkende legger turen til Stiklestad for å oppleve en utstilling formet av fortellinger det er viktig at både deles og høres.

Tidligere olsokkunstnere:  Nils Aas, Knut Steen og Ludvik Eikaas (2001), Håkon Gullvåg (2002), Håkon Bleken (2003), Franz Widerberg (2004), Inger Sitter (2005), Arne Nøst (2006), Bård Breivik (2007), Ørnulf Opdahl (2008), Kjell Nupen (2009), Håkon Bleken (2010), Johanne Marie Hansen-Krone (2011), Magne Furuholmen (2012), Karen Bit Vejle (2013), Ulla Mari Brantenberg (2014), Per Fronth (2015), Ragnhild Stuberg og Keisuke Ueno (2016), Lars Elling (2017), Hilde Vemren og Magne Rygh (2018), Ståle Gerhardsen (2019), Finn Graff (2020) og Hannah Ryggen Army (2021).

Del på Facebook