Stiklestadprisen 2022

Stiklestadprisen 2022 tildeles
Nils Norman Iversen.

borggård|blomster

INNSTILLINGSKOMITEENS UTGANGSPUNKT

I statuttene står det at

«Stiklestadprisen skal være en anerkjennelse for en innsats som bidrar til å løfte, utvikle og/eller aktualisere Stiklestad. Det kan gjøres gjennom levendegjøring av stedet i form av ulike kunstneriske bidrag, gjennom bidrag til økt kunnskap om stedets mer enn tusenårige historie eller ved å bidra til utviklingen av Stiklestad som en dynamisk demokratisk arena.»   

I statuttene står det også at prisen skal tildeles til noen som har bidratt til å forme eller skape særskilt oppmerksomhet om Stiklestad innen en av tre kategorier:

  1. Kunstnerisk, enten skapende eller utøvende
  2. Kunnskapsbyggende, gjennom forskning og/eller formidling
  3. Demokratiutviklende, gjennom fokus på dialog og sosial bærekraft

Innstillingskomiteen har lagt et bredt perspektiv til grunn for valg av kandidat til årets pris. Det vil si at kandidaten aller mest har bidratt visuelt skapende på Stiklestad, men har også bidratt i det demokratiutviklende perspektivet.

BEGRUNNELSE

Stiklestadprisen for 2022 går til Nils Normann Iversen. Han tildeles prisen først og fremst for sitt engasjement og arbeid med det visuelle uttrykket på Stiklestad. Han er skaperkraften bak blomsterutsmykningene som er på Stiklestadområdet hvert år under olsok. Det har siden tidlig på 2000-tallet bidratt til å forskjønne området med gjennomgående uttrykk, både utendørs på de ulike arenaene og ved de mange arrangementene som foregår innendørs. Det bidrar til å forskjønne stedet, men også til å skape rom for refleksjon. Arbeidet hans blir satt stor pris på både av lokalbefolkningen og tilreisende – noe mange kjenner til også før de kommer til Stiklestad.

I 2003 lanserte Stiklestad Nasjonale Kultursenter en profilpakke med ny logo, gjennomgående fargebruk (rødt, gult og blått) og stil. Dette har blitt kjennetegn som fungerer som samlende identitet og som fortsatt er i bruk nesten 20 år etter. Nils Normann Iversen var delaktig i dette arbeidet sammen med Reklamehuset Stjørdal, ansatte ved SNK og andre ressurspersoner.

Som et tredje visuelt bidrag må nevnes at han i årene 2010-2016 var scenografisk tilrettelegger for Spelet om Heilag Olav, og han pyntet kulturhuset til åpningen i 1992.

Prisvinneren er verdaling, han er døpt i Stiklestad kirke og han startet sin karriere som blomsterdekoratør med å pynte vinduet til åpningen av Blomsterstua i 1974. Da var han 13 år. I omtrent 40 år har han bodd i Oslo hvor han driver blomsterbutikken Kreativ Flora.

Med sin faglige og kreative dyktighet er han er en fremtredende skikkelse nasjonalt innen sitt felt. Han har hatt mange oppdrag for kongehuset de siste 30 årene, deriblant ansvaret for å pynte Oslo Domkirke til kronprinsbryllupet. Han har holdt mange kurs både nasjonalt og internasjonalt, han har deltatt i både norgesmesterskap (og har tre norgesmestertitler) og verdensmesterskap i blomsterdekorering og han arbeider litt både i radio og TV. Han når med andre ord ut til et bredt publikum og er således en ambassadør som ved passende anledninger bidrar til å sette Stiklestad på kartet i mange ulike sammenhenger.

Stiklestad er en plass som er viktig for Nils. Han har selv uttalt i en avisartikkel i Innherred at han har vært der hver sommer siden han var liten gutt, han har sett samtlige oppsetninger av «Spelet» siden 1964 og han har selv deltatt i olsokkoret.  Hele mannen utstråler et stort og varmt engasjement for Stiklestad! Han sprer en entusiasme rundt seg som er en inspirasjon for alle som er på ulike måter har oppgaver å løse i forbindelse med olsok. Ikke minst har han stor forståelse og respekt for verdien av koblingen mellom profesjonelle og frivillige som har lange tradisjoner på Stiklestad, og han er en verdifull bidragsyter til videreføring av denne koblingen.

I prisvinneren sine olsok-dekorasjoner står solsikken sentralt, og har blitt et av de sterkeste olsoksymbolene vi har. Solsikken har vært med på Stiklestad siden år 2000 da Nils pyntet til kronprinsbesøk. I år har solsikkesymbolikken en forsterket relevans: Solsikken er Ukrainas nasjonalblomst, og utsmykningen får således en direkte tematisk sammenheng med årets olsokprogram; FRI.

Dette temaet blir belyst fra flere innfallsvinkler, bl.a. relatert til at 2022 er Skeivt kulturår. Nils har tidligere bidratt til å løfte dette temaet gjennom å dele sin egen historie i samtalen «Ikke et skeivt ord? En samtale om homofili og Den norske kirke» i 2016. Det må også nevnes at han er medlem av kunstnerorganisasjonen Pride Art som er Årets olsokkunstner.

Stiklestadprisen tildeles Nils Normann Iversen særlig for arbeidet han har gjort – og gjør – med det visuelle uttrykket på Stiklestad. Utsmykningen hans hver olsok bidrar til trivsel for de som besøker Stiklestad, men hans innsats stikker dypere enn som så. Det er identitetsskapende og bygger fellesskap og bevissthet rundt Stiklestad, og går således inn som en viktig del av forberedelsene fram mot Nasjonaljubileet i 2030.

borggård |blomster

borggård | blomster

OM STIKLESTADPRISEN

Stiklestadprisen deles ut av Verdal kommune.

Den ble første gang delt ut i 1971. Den deles ut annethvert år og i år gjøres det for 26. gang.

 

DE SOM ER TIDLIGERE ER TILDELT STIKLESTADPRISEN

1971 Gisle Straume
1973 Paul Okkenhaug
1975 Trygve Nøvre
1977 Einar Krokstad
1977 Olaug Helberg
1980 Arne Aas
1982 
Sidsel Ryen
1984 
Øyvind Øyen
1986 
Thorbjørn Lindhjem
1988 
Otto Homlung
1990 
Torbjørn Fossum
1992 
Ståle Bjørnhaug
1994 Vera Henriksen
1996 Arnulf Haga
1998 Nils Ole Oftebro
2000 Erik Hivju
2002 Hildegunn Eggen
2004 Ole Kristian Ruud
2006 Eir Inderhaug
2008 Arne Fagerholt
2010 Else Lund og Anne Guri Sende
2012 Lars Roar Langslet
2014 Karsten Alnæs
2016 Håkon Gullvåg
2018 Anne Grosvold
Del på Facebook