Golfpakke

Spill golf i idylliske omgivelser på Stiklestad Golfklubb, og overnatt i historiske omgivelser på Scandic Stiklestad. Bestill vår golfpakke!
Hvor er Olav - Norge for tusen år siden

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän og innsetter storbonden Brynjulv Ulvalde som kongens lendmann og gir ham storgården Vettaland som gjenytelse.