Too Good To Go

Bli med i kampen mot matsvinn, og redd en porsjon overskuddsmat fra frokostbuffeten vår gjennom appen "Too Good To Go"!

Konfirmant?

Er dere ute etter et sted å feire den store dagen? Vi har ledige lokaler flere datoer, hør med oss!
Hvor er Olav - Norge for tusen år siden

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän og innsetter storbonden Brynjulv Ulvalde som kongens lendmann og gir ham storgården Vettaland som gjenytelse.