OMRÅDE

Kongsstuggu

Fjellstue som innlosjerte reisende langs Karl Johans veg mellom Ådalsvollen og Skalstugan. Oppført i 1830-årene.

Kommer fra: Nybygget fjellstue ved Karl Johans veg.
Alder: Fra 1830-åra
Til museet: Oppbygd på Verdølatun i 1928/29, flytta til Stiklestad i 1957.

Bygningen er om lag 10 m lang og 5 m brei. Den er laftet i to etasjer av grovt tømmer på gråsteinsmur og har torvtak.

Nybygget lå omtrent midt mellom Ådalsvollen og Skalstugan i Sverige ved den gamle Karl Johans veg. Denne vegen vart åpna i 1835, og det ble bygd hus som overnattingssted da vegen var ferdig. Bonden på Nybygget hadde plikt til å ta imot reisende og skaffe nattlosji. Fra 1845 vet vi at ”hver uke [var det] folk med hester som søker herberge der for natten,—.”

Navnet Kongsstuggu har trolig oppstått fordi kong Karl Johan gav 300 spesiedaler til å bygge et hus for overnatting ved den nye vegen. Et dokument fra 1841 viser at det var to stuer på Nybygget, og navnet Kongsstuggu har blitt hengende ved begge. Den minste stua står her på museet mens den andre er restaurert og står nå ved Innsmoen, ikke langt fra Sandvika og riksgrensa mot Sverige.

Det var Verdal kommune som kjøpte og gav Kongsstuggu til museet. Dette skjedde allerede før museet formelt kom i gang på høsten i 1927, og ble den første bygningen museet fikk.