OMRÅDE

Vegvokterboligen

Landets første offentlige vegvokterbolig ble anskaffet i 1870.

Ved tunet er det tre bygninger; stue, bur og uthus. Staten kjøpte denne stua til bolig for vegvokteren på mellomriksvegen i 1870, og den er landets første offentlige vegvokterbolig og eies nå av statens vegvesen.

Før 1870 stod stua på en husmannsplass, trolig under en av Inndalsgårdene (Inndal østre), og vi vet ikke sikkert hvor gammel den er. Det er allikevel klart at huset var gammelt allerede i 1870, da det ble restaurert en hel del etter staten kjøpte det. Det kommer klart fram når vi vet at kjøpesummen var 240 kroner, mens utgiftene til restaurering var hele 289,69. 

Før stua ble flyttet til museet i 1987, hadde den spontak. Torvtaket ble lagt på straks stua var flytta til museet. Stua er bygd av laftet tømmer og har utvendige mål på ca. 11×6 m. I første etasje er det en treromsplan med gang, stue og kjøkken. I andre etasjen er det tre soverom, der det ene ble brukt som lærerinnekammers en stund  i mellomkrigstida.

Vaterholmen var leir for heimevernsoldater, og vegvokterboligen kunne brukes til marketenteri, noe som vil si at kona i huset solgte ”ikkemilitære” varer som såpe, tobakk, drikkevarer og lignende. Vegvokterne bodde med sine store familier i denne stua fram til 1948, med henholdsvis åtte, elleve og fjorten barn. 

På samme måte som bakeriet er vegvokterboligen et eksempel på sterkere spesialisering i samfunnet mot slutten av 1800-tallet. Buret har også stått på Vaterholmen. Det er bygd i 1930-åra og er nokså lite, med ytre mål på ca. 4×2,8m. Byggemåten er laftet plank av gran. 

Uthuset er en rekonstruksjon av en gammel uthusbygning fra Vemundvik ved Namsos. Utvendige mål er 11,7×5,7m. Materialene er delvis fra uthuset på Vaterholmen og en gammel låve på Hallem ved Stiklestad. Taksteinen er fra den gamle prestegårdslåna i Vuku og ei gammel masstu fra Stuskin. I uthuset hadde vegvokterfamiliene buskapen sin, som oftest ei ku, en gris og noen høner. Tunet ved vegvokterboligen fikk litt ny form i 1999. Da ble det satt opp gjerde med grinder og det ble laget en stokkbekk og ei vassbrye for hest.