OMRÅDE

Kulturhuset

Stiklestad Nasjonale Kultursenter tilbyr opplevelser, konserter, utstillinger, samtaler, foredrag og omvisninger som formidler og aktualiserer stedets historiske og kulturelle betydning.  

Stiklestad Nasjonale Kultursenter tilbyr opplevelser, konserter, utstillinger, samtaler, foredrag og omvisninger som formidler og aktualiserer stedets historiske og kulturelle betydning.