OMRÅDE

Spelamfiet og rytterstatuen

Friluftscenen og amfiet ble bygget til «Spelet om Heilag Olav». Bak amfiet står rytterstatuen av helgenkongen.

Spelet om Heilag Olav 2022

Friluftscenen og amfiet sør for Molån­tunet er bygd for «Spelet om Heilag Olav», men brukes også til andre arrangementer.

På det meste har det vært nærmere 10.000 mennesker i amfiet, det er romslig sitteplass til 5.500. Scenen har også god plass til store opptrinn slik at Stiklestad har det største anlegget for friluftsteater i Norden.

rytterstatue

Bak spelamfiet finner vi en rytterstatue som er støpt i bronse og laget av billedhuggeren Dyre Vaa. Statuen kom på plass i 1973 og fram­stiller Olav den hellige, Norges evige konge «Rex Perpetuus Norvegiae». Kongen er framstilt som vikinghøvding til hest med et gullkors i armen hevet mot himmelen.

Dette er den ene av to rytterstatuer i Norge, den andre står foran slottet i Oslo og framstiller Karl Johan. Rytterstatuene symboliserer dermed den betydningen slaget på Stiklestad i 1030 har hatt for monarkiet i Norge.