Olsokdagene 2023

En Stiklestadprofil med klare meninger om Nasjonaljubileet, en olsokkunstner nært knyttet til Fosen-saken, et rikholdig talerstolprogram med ulike vinklinger på KRAFT, samt  konserter og god festivalstemning har  preget Stiklestad disse julidagene.

«Olsokdagene 2023 ble virkelig et bilde på kulturens kraft. Nok en gang har det enorme apparatet bak Spelet om Heilag Olav, skapt en forestilling som berører og engasjerer et stort og sammensatt publikum. I tillegg har det gjort spesielt stort inntrykk å oppleve årets olsokutstilling med Máret Ánne Sara og hvilken mottakelse den har fått. Årets olsokdager har virkelig vist både mangfoldet og kraften i symbolstedet Stiklestad. Jeg er enormt takknemlig for alle de som har bidratt til å gjøre det mulig,» sier direktør i Museene Arven, Heidi Anett Øvergård Beistad.

Totalt har ca 11 500 publikummere sett årets Spel. Det er 1500 mindre enn i fjor men flere enn i 2018 og 2019. «Vi er fornøyde med besøket på årets spel og med å ha oppnådd vårt budsjettmål for salg av billetter på kr 3,6 millioner,» sier museumsleder ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter Ingegerd Eggen. «I tillegg er det veldig gledelig at alle våre arrangementer, både talerstolprogrammet og konserter og show, har vært så godt besøk. At Christine Koht kom tilbake til Stiklestad etter 12 år og alvorlig sykdom, ga en kveld få av oss vil glemme. Det var også sterkt å høre Elias Akselsens stemme fylle Stiklestad kirke. Mange nye, verdifulle Stiklestadminner har blitt skapt disse dagene», legger hun til.

For fjerde år på rad invitere SNK til olsokbåltenning for å markere at det nå er 7 år igjen til Nasjonaljubileet 2030. Bålet ble bygd av alle barna som hadde møtt opp på tidenes best besøkte Olsokkafé, med Pippi og Bjørnis (680 besøkende!). I tråd med at Tore Hunds rike er årets hovedsted i jubileumsstafetten frem mot 2030, ble bålet tent av Nina Dons, prosjektleder for Tore Hunds rike i Harstad kommune. Nasjonaljubileet sto også i fokus da årets Stiklestadprofil Kristin Gunleiksrud Raaum møtte Barne- og familieminister Kjersti Toppe til en inspirerende samtale i Borggården.

Mange ubilletterte arrangement gjør det vanskelig å operere med eksakte tall, men vi anslår at rundt 41-42 000 personer har vært innom Stiklestad under årets Olsokdager, sammenlignet med anslagsvis 40 000 i fjor. «Selv om spelet har hatt litt mindre besøk i år er det en generell økning på festivalen som helhet, sier Ingegerd Eggen. Hun legger til: « Vi har hatt strålende vær i perioden, og i tillegg til tilreisende fra inn og utland gleder vi oss stort over at svært mange av lokalbefolkningen velger å tilbringe flere dager og kvelder her på Stiklestad under Olsok»

 

Tusen takk til alle frivillige, ansatte, medvirkende og besøkende for minnerike festivaldager på Stiklestad!

Spelet om Heilag Olav 2023

Foto: Øyvind Malum / SNK

Setter stor pris på om du svarer på vår publikumsundersøkelse