usynlig

Forside Der fortellinger møtes

Utviklingsplan SNK “Der fortellinger møtes”

Utviklingsplan SNK 2021-2024: “Der fortellinger møtes” Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal ha et bevisst og aktivt forhold til sitt samfunnsoppdrag. I utviklingsplanen “Der fortellinger møtes” har SNK laget museumsplattform som inneholder vår visjon, våre verdier og essensen av vår felles museumsforståelse og ambisjoner som samfunnsaktør. Dette er fundamentet for hele vår virksomhet. Plattformen bør leses i…

Les mer »

Digitalt onsdagstreff

I koronaens tid, hvor vi inntil videre har stengt museum, inviterer vi onsdag 6. mai på et digitalt onsdagstreff. Denne nyvinningen er inspirert av alle de digitale konsertene som har dukket opp de siste månedene. Dette er et arrangement i samarbeid med Verdal historielag. Treffet som har fått tittelen «Etterkrigstid i Verdal – fra stagnasjon…

Les mer »