OMRÅDE

Almoåsstuggu

Lita trønderlån oppført i 1823 på det mindre gårdsbruket Almoås østre i Skjelstadmarka, Stjørdal.

Kommer fra: Almoås østre i Skjelstadmarka, Stjørdal.
Alder: Bygd i 1823.
Til museet: 1996.

Almoåsstuggu er ei lita trønderlån som er bygd i lafta tømmer og panelt. Innvendig er andre etasjen uten panel. Utvendig mål er 13×5,4 m.

Slike små trønderlåner var det mange av i Trøndelag, og bygningen er en god representant for hus på mindre gårdsbruk i landsdelen.

Bygningen vart flytta heil til museet, så interiøret er slik det var da huset stod på Almoås. Etter flyttinga måtte det legges ny bordkledning og en del vinduer måtte skiftes, men begge deler er kopier av det opprinnelige. Alt i alt er dette en av de best bevarte bygningene på museet.

Museet hadde egentlig tenkt å flytte alle bygningene fra Bjønnmelen i Ulvilla. Men det viste seg at våningshuset var i så dårlig stand at det ikke kunne settes opp. Almoåsstuggu er nesten maken til huset fra Bjønnmelen, og erstatter det i ”Bjønnmeltunet”.