OMRÅDE

Kverna

Kvernhus fra bekkekvern i Devika i Nordli, trolig oppført rundt år 1800.

Kommer fra: Devika i Nordli
Alder: Usikker, trulig fra ca. 1800
Til museet: 1959

Kvernhuset er laftet og står på stolper i bekken, taket er dekt med torv. Innvendig fins det merker etter sot, noe som kan tyde på at huset ble brukt til tørkhus eller badstue før det ble kvernhus. Kvernkallen er vertikal, og det er denne som driver oversteinen rundt, understeinen (pondstein’) ligger fast. Kverna blir drevet av vannet som kjøres i vassrenna når kverna er i drift. Kvernsteinene kommer fra Selbu der det var stor produksjon av slike steiner.

Det var ”Bekkekvernutvalget”, nedsatt av Statens Kornforretning i 1955, som fant at Korsådalsbekken ved museet her passet godt til ei lita kvern. Utvalget hadde som oppgave å berge en del bekkekverner som enda var intakt. Styret ved museet tok imot tilbudet om å sette opp ei kvern, og Statens Kornforretning kjøpte kverna i Nordli og flytta den til Stiklestad. Museet kosta så oppsetting og damanlegg. Kverna ble flyttet lenger ned da bekken ble sikret omkring år 2000.

Det fins så vidt eksempel på slike bekkekverner fra middelalderen i Trøndelag, men de fleste er yngre. Før vasskrafta kom i bruk, benyttet de handkverner når de skulle male kornet til mel.