Opplevelser for skoler og barnehager

Lærerike opplevelser med omvisninger og tidsreiser tilpasset barnas alder

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har et variert tilbud til barnehager og skoleklasser som ønsker å besøke oss. Vi tilbyr omvisninger tilpasset ulike aldersgrupper samt spennende tidsreiser for flere klassetrinn gjennom programmet ”Opplev og lær”. På middelaldergården Stiklastadir tar vi også imot skoleklasser som ønsker overnattingsturer eller leirskole.

Formidlingsform
For grunnskolen bygger vi på en opplevelsesbasert metode for å vekke historieinteresse hos barn og unge. Gjennom tidsreiser i nær og fjern historie får ungene føle fortida på kroppen, med leik, kostymer, fortellinger og innlevelse som viktige ingredienser.

Museet som læremiddel
Museene sitter med mye kunnskap og kompetanse som kan brukes til å berike undervisningen i mange skolefag. Våre tidsreiser kan brukes som et alternativt læremiddel, som supplement til undervisningen eller forarbeid til et tverrfaglig prosjektarbeid på skolen.

Omvisninger
Skoleklasser på alle nivå, fra barneskole til universitet, kan bestille omvisning på Stiklestad Nasjonale Kultursenter og i Stiklestad kirke. Vi tilpasser guidingen til deres ønskede tema og faglige nivå. Tid og innhold må avtales på forhånd.

For bestilling og mer informasjon
Vi har stor pågang på våre skole- og barnehagetilbud, så det er lurt å bestille i god tid.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Tlf : 74 04 42 00
E-post: [email protected]

Middelaldergården Stiklastadir for VGS

Dette formidlingstilbudet tilbys alle årstrinn i den videregående skole. Formidlingen er tilpasset de ulike studieretningene, slik at f.eks. byggfag vil få prøve seg på tradisjonshandverk, mens musikk, dans og drama får innblikk i middelalderens musikk og dans.

Les mer

Historiekista

Elevene får besøk av to formidlere, de har med seg en gammel kiste fra mørkeloftet. Kista har tilhørt bestemor og den er sikkert over 100 år gammel! Det er spennende å åpne kista. De finner gamle bilder, leker og klær. Hva forteller de gamle gjenstandene oss?

Les mer

Urettferdig

Urettferdig er et formidlingstilbud som museumsformidlerne på Stiklestad reiser rundt til ungdomsskolene med gjennom Den kulturelle skolesekken i Trøndelag fylke.

Les mer
Sverd eller møkkagreip | Opplevelse for skoleklasser | SNK

Sverd eller møkkagreip

Har du hørt historien om gutten som ville bli konge i Norge? Han het Olav Haraldsson, og reiste ut i viking som 12-åring.

Les mer
Langhuset på Stiklastadir

Bru mellom tru

Reis tusen år tilbake, til tida før slaget på Stiklestad. Hvordan var det å leve i brytningstida mellom vikingtid og middelalder?

Les mer
Jenter på leirskole på Stiklestad

Stiklastadir leirskole

Stiklestad Nasjonale Kultursenter tilbyr leirskoleopphold for 7. – 10. trinn på middelaldergården Stiklastadir.

Les mer