Opplevelser for skoler og barnehager

Lærerike opplevelser med omvisninger og tidsreiser tilpasset barnas alder

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har et variert tilbud til barnehager og skoleklasser som ønsker å besøke oss. Vi tilbyr omvisninger tilpasset ulike aldersgrupper samt spennende tidsreiser for flere klassetrinn gjennom programmet ”Opplev og lær”. På middelaldergården Stiklastadir tar vi også imot skoleklasser som ønsker overnattingsturer eller leirskole.

Formidlingsform
For grunnskolen bygger vi på en opplevelsesbasert metode for å vekke historieinteresse hos barn og unge. Gjennom tidsreiser i nær og fjern historie får ungene føle fortida på kroppen, med leik, kostymer, fortellinger og innlevelse som viktige ingredienser.

Museet som læremiddel
Museene sitter med mye kunnskap og kompetanse som kan brukes til å berike undervisningen i mange skolefag. Våre tidsreiser kan brukes som et alternativt læremiddel, som supplement til undervisningen eller forarbeid til et tverrfaglig prosjektarbeid på skolen.

Omvisninger
Skoleklasser på alle nivå, fra barneskole til universitet, kan bestille omvisning på Stiklestad Nasjonale Kultursenter og i Stiklestad kirke. Vi tilpasser guidingen til deres ønskede tema og faglige nivå. Tid og innhold må avtales på forhånd.

For bestilling og mer informasjon
Vi har stor pågang på våre skole- og barnehagetilbud, så det er lurt å bestille i god tid.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Tlf : 74 04 42 00
E-post: [email protected]

 

Kunnskapsreise med mening

Visste du at klasser fra hele landet kan legge skoleturen til Stiklestad Nasjonale Kultursenter? Klassen bor på Scandic Stiklestad som er bygget som en integrert del av kulturhuset, hvor vi har 57 overnattingsrom. Her kan man utforske historien sammen med våre formidlere. Vi tilbyr bl. a et pedagogisk tilbud, «Samfunnet og fortidens fortellinger», som varer ca 2-3 timer. Les mer

Middelaldergården Stiklastadir for VGS

Dette formidlingstilbudet tilbys alle årstrinn i den videregående skole. Formidlingen er tilpasset de ulike studieretningene, slik at f.eks. byggfag vil få prøve seg på tradisjonshandverk, mens musikk, dans og drama får innblikk i middelalderens musikk og dans.

Les mer

Hva er familie?

Husmora Ellinor eller drengen Oskar tar dere med på en spennende tidsreise inn i to ulike tidsperioder.

Les mer

Ildens magi

Ilden, lyset og varmen samler oss og fasinerer oss og har til alle tider vært livsviktig for alle folk. Men en gang var ilden vill. Men hvordan klarte folk å temme ilden?

Les mer

Samfunnet og fortidens fortellinger

I undervisningstilbudet «Samfunnet og fortidens fortellinger» ser vi på historien, og hvordan den har påvirket oss. Historie er mye mer enn fortellingene om det som skjedde før. Historie er og har alltid vært en viktig samfunnsformende kraft.

Les mer

Mitt valg? 1000 år med dilemmaer

Kjernen i «Mitt valg? 1000 år med dilemmaer» er valgene vi tar i livet, hvorfor vi tar dem og hvilke konsekvenser de får. Dette er en digital produksjon

Les mer

Sverd eller møkkagreip

Har du hørt historien om gutten som ville bli konge i Norge? Han het Olav Haraldsson, og reiste ut i viking som 12-åring.

Les mer

Bru mellom tru

Reis tusen år tilbake, til tida før slaget på Stiklestad. Hvordan var det å leve i brytningstida mellom vikingtid og middelalder?

Les mer