Torgrim Titlestad

Onsdagstreff

onsdagstreffet 29. oktober kl.19.00 «Olav Haraldsson – politiker, statsmann og nasjonal strateg»

caroline serck-hanssen

Søndagstreff

Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Stiklestad sokneråd arrangerer søndagstreff i Stiklestad kirke søndag 26. oktober kl. 19.00. Temaet for søndagstreffet er Olav den helliges rolle og posisjon innenfor den ortodokse kirke og har tittelen «Hellig Olav i ortodoks tradisjon».