Dalem

Dalemspenna

Egge museum presenterer en spennende arkeologiutstilling av skatten fra Dalem på AMFI Steinkjer.

riksforsamlingen

Stiklestadseminaret 2014

Stiklestadseminaret 2014 avvikles torsdag 27. og fredag 28. november. Stiklestadseminaret 2014 har tittelen «Fra 2014 til 2030 – fra grunnlovsjubileum til nasjonsjubileum» og er en del av SNKs markering av grunnlovsjubileet.