Velkommen til Stiklestad

Minnerike opplevelser på historisk grunn.
Det var her det skjedde – det er her det skjer.

Actors as an army under "Spelet"

Welcome to Stiklestad

It was here, at Stiklestad, the Viking king Olav Haraldsson fell in a battle against peasants and petty kings on July 29, 1030.